Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Klauzula informacyjna dla Stadionu Miejskiego

Klauzula informacyjna dla Stadionu Miejskiego

Klauzula informacyjna – Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.

 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres Administratora danych osobowych oraz poprzez e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl.

 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO   tj. na podstawie Państwa zgody, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu wykonania umowy a także podjęcia działań przed jej zawarciem, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego np. w celu rozpatrywania skarg, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów np. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, rozstrzygania sporów w związku w szczególności z przepisami Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 

 

4. Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do realizacji w/w celów a w zakresie udzielonej zgody dobrowolne. 

 

5. Przetwarzamy również Państwa dane, dotyczące wizerunku, z kamer rejestrujących obraz z obiektu Stadionu Miejskiego obejmujących boisko, parkingi, teren wokół stadionu, korytarze, trybuny, ciągi piesze i komunikacyjne. Dane te przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO w celu zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i ochrony mienia. Okres retencji nagrań wynosi 21 dni, a po jego upływie dane są nadpisywane przez kolejne nagrania.

 

6. Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy, przez okres wynikający z przepisów prawa mi. in. Ustawy o rachunkowości z 29 września 1994r. i Ordynacji podatkowej z 29 sierpnia 1997 r. a także przez okres przedawnienia roszczeń tj. łącznie przez nie mniej niż  6 lat, przy czym dane przetwarzane w systemie monitoringu nie dłużej niż 21 dni.

 

7. Będziemy udostępniać Państwa dane wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym, a także powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia przetwarzania danych np. CUW.

 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo żądania ich usunięcia. Mają również Państwo prawo w zakresie udzielonej zgody na jej cofnięcie w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

10. Nie będziemy podejmowali w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Załączniki