Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu  i Rekreacji z siedzibą przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.


2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres Administratora danych osobowych oraz  poprzez e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl


3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO  w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  art. 5a Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.


4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa pracowników i osób korzystających z obiektów Administratora danych osobowych oraz ochrony przeciwpożarowej  i przeciwpowodziowej.


5. Monitoring jest prowadzony całodobowo i obejmuje następujące obiekty w BBOSiR:

 • Stadion Miejski, ul. Tadeusza Rychlińskiego 21, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Kryta Pływalnia „Troclik”, ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 14, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Pływalnia „Start”, ul. Startowa 36, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Pływalnia „Panorama”, ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Ośrodek Sportowo - Rekreacyjny „Victoria”, ul. Bratków 16, 43-303 Bielsko-Biała;

 • Kompleks Sportowy „Orlik” z sezonowym lodowiskiem, ul. Juliusza Słowackiego 27b, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza, ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Stadion piłkarski, ul. Młyńska 52b, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała;

 • Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec, ul. Karbowa 55,  43-300 Bielsko-Biała.


6. Nagrania obrazu Administrator danych osobowych przetwarza wyłącznie do celów określonych w pkt 4. Po upływie wskazanych niżej terminów zarejestrowane nagrania są nadpisywane przez kolejne. W sytuacji, gdy nagrania będą stanowiły dowód  w postępowaniu, wówczas wskazane terminy ulegną przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, a nawet do czasu upływu przedawnienia roszczeń. 


7. Będziemy przechowywać nagrania przez okres:

• Stadion Miejski – 21 dni;

• Pływalnia Troclik – 7 dni;

• Pływalnia Start – 5 dni;

• Pływalnia Panorama – 5 dni;

• OSR Victoria – 12 dni;

• Kompleks Sportowy Orlik z sezonowym lodowiskiem – 9 dni;

• Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza – 14 dni;

• Stadion piłkarski, ul. Młyńska – 5 dni;

• Miejskie Centrum Informacji Turystycznej, Plac Ratuszowy 4, 43-300 Bielsko-Biała – 7 dni;

• Bielsko-Bialski Ośrodek Rekreacyjno-Narciarski Dębowiec, ul. Karbowa 55,  43-300 Bielsko-Biała – 90 dni.


8. Wszystkie obszary objęte monitoringiem oznaczyliśmy w sposób widoczny i czytelny za pomocą odpowiednich informacji i piktogramów.


9. Dane osobowe utrwalone przez system monitoringu mogą być udostępniane na podstawie przepisów prawa uprawnionym do tego podmiotom i organom publicznym oraz podmiotom, z którymi zawarliśmy stosowne umowy powierzenia np. CUW.


10. Nie będziemy podejmowali w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


11. Nie będziemy przekazywać Państwa danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


12. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Załączniki