Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.


2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się  z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres Administratora danych osobowych oraz poprzez  e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl.


3. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  w celu podjęcia działań zmierzających do wykonania umowy, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku  z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO czyli na podstawie Państwa zgody, w tym zgody na przetwarzanie danych szczególnej kategorii, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z art. 221 Ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i przepisami Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.


4. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z art.221 Ustawy Kodeks Pracy z dnia  26 czerwca 1974 r. obejmujących w szczególności: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest niezbędne w celu przeprowadzenia rekrutacji, natomiast podanie danych wykraczających poza zakres zawarty w /w przepisach jest dobrowolne.


5. Będziemy przechowywać Państwa dane do zakończenia procesu rekrutacji a w przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji przez okres  3 miesięcy i okres ewentualnego dochodzenia/obrony przed roszczeniami. Dokumenty aplikacyjne dla stanowisk urzędniczych będziemy przechowywać przez 3 miesiące od dnia nawiązania stosunku pracy  z osobą wyłonioną w drodze naboru, jeśli zaistnieje konieczność ponownego obsadzenia tego samego stanowiska i możliwe będzie zatrudnienie na tym samym stanowisku innej osoby spośród kandydatów.


6. Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym a w przypadku naboru na stanowiska urzędnicze również członkom Komisji dokonującej wyboru spośród Kandydatów oraz powierzać podmiotom, z którymi podpisaliśmy umowy powierzenia np. z CUW.


7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądanie ich sprostowania, żądanie ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także w zakresie udzielonej zgody prawo do ich usunięcia. Mają Państwo również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.


8. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


9. Nie będziemy podejmowali w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Załączniki