Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kontrahentów

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych Kontrahentów w Bielsko-Bialskim Ośrodku Sportu i Rekreacji

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej, zlokalizowany przy ul. Marii Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowany przez Dyrektora.


2.
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych drogą listowną na adres Administratora danych osobowych oraz  poprzez e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl.


3.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO  w celu wykonania umowy lub podjęcia działań zmierzających do jej wykonania, art.  6 ust. 1 lit. c) RODO w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego oraz art. 6 ust. 1  lit. f) RODO w przypadku ewentualnego dochodzenia/obrony przed roszczeniami w szczególności w związku z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.


4.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. wymienionych celów.


5.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez okres obowiązywania umowy, rękojmi  i/lub gwarancji na wykonywaną usługę, przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikający z Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks Cywilny oraz przez okres naszych zobowiązań podatkowych i rozliczeniowych zgodnie z Ustawą z dnia  z 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa. tj. łącznie przez nie mniej niż  6 lat.


6.
Będziemy udostępniać Państwa dane osobowe wyłącznie uprawnionym na podstawie przepisów prawa organom i podmiotom publicznym a także powierzać podmiotom,  z którymi podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych np. CUW.


7.
Nie będziemy podejmowali w oparciu o Państwa dane osobowe zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.


8.
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.


9.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

 

Załączniki