Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Regulamin KS "Orlik"

Regulamin KS "Orlik"

REGULAMIN OGÓLNY KOMPLEKSU SPORTOWEGO „ORLIK”

 

1. Zarządcą obiektu jest: 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

ul. M. Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała, 

zwany dalej "Zarządcą".

2. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z poniższym regulaminem ogólnym oraz z szczegółowymi regulaminami i ich przestrzeganie.

3. W przypadku stwierdzenia wadliwego stanu urządzenia na terenie obiektu fakt ten należy zgłosić niezwłocznie pracownikowi Zarządcy lub ochronie obiektu.

4. Obiekt jest ogólnie dostępny, otwarty w godzinach od godz. 7:00 do 22:00 (pn-pt), od godz. 7:00 do 21:00 (sob, nd)  

5. Korzystanie z obiektu jest nieodpłatne (nie dotyczy sezonowego lodowiska).

6. Osoby naruszające porządek publiczny lub postanowienia niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu obiektu, niezależnie zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, przestępstwa, ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, a w szczególności w sprawach o wykroczenia, sprawach karnych

7. Na terenie obiektu zabrania się:

• użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem obiektu lub jego części składowych, wyposażenia, a w szczególności roweru, motoroweru, deskorolki itp.;

• niszczenia urządzeń sportowych oraz wszelkich nawierzchni;

• wchodzenia na ogrodzenia;

• opierania i wspierania się o siatki zabezpieczające boiska;

• niszczenia ogrodzenia np. przecinania siatki,

• pozostawiania śmieci w postaci np. butelek, papierków, odpadków, itp.

• przeszkadzania w zajęciach lub grze;

• zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

• wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psa przewodnika);

• wnoszenia wszelkiego rodzaju niebezpiecznych przedmiotów, środków odurzających i substancji psychotropowych;

• używania narkotyków, środków odurzających lub innych o podobnym działaniu, spożywania napojów alkoholowych, jak również palenia tytoniu.

8. Osoby korzystające z obiektu nie mogą być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających.

9. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia obiektu, jego części składowych,  spowodowane niezgodnym użytkowaniem osoba, która taką szkodę wyrządziła ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości szkody.

10. Niestosowanie się do niniejszego regulaminu może doprowadzić do wszczęcia w stosunku do osób winnych właściwych postepowań w trybie kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, kodeksu postępowania karnego oraz w trybie administracyjnym.

11. Za rzeczy wniesione na teren obiektu, w tym przedmioty wartościowe, zarządca nie odpowiada.

12. W razie wystąpienia burzy czy innych gwałtownych wyładowań atmosferycznych, innych anomalii pogodowych korzystanie z obiektu jest zabronione (za wyjątkiem pomieszczeń w budynku administracyjnym).

13. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

14. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

15. Sprzęt sportowy wydaje ochrona obiektu lub pracownik Zarządcy. Osoba pobierająca sprzęt po zakończonych zajęciach zobowiązana jest go zdać.

16. Pracownik Zarządcy lub ochrona obiektu może:

• nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

• zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

• nakazać opuszczenie terenu kompleksu sportowego;

• zakazać dalszych wstępów na kompleks sportowy.

17. W przypadku zaistnienia wypadku którego skutkiem są obrażenia ciała, osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić fakt jego zaistnienia i wszystkie okoliczności pracownikowi Zarządcy niezwłocznie jednak nie później niż  w dniu zdarzenia.

18. Dzieci do lat 13 przebywają, korzystają z funkcji, urządzeń rekreacyjnych dostępnych na obiekcie za zgodą, wiedzą i w obecności  prawnego opiekuna.

19. Odpowiedzialność za dzieci do 13 roku życia ponosi prawny opiekun.

20. Punkt pierwszej pomocy medycznej znajduje się w budynku administracyjnym.

21. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminów przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności uwag i zaleceń pracowników Zarządcy.

22. Zarządca zastrzega prawo do zamykania obiektu w trakcie prowadzonych prac konserwacyjnych i serwisowych.

23. Zarządca zastrzega prawo do rezerwacji całego obiektu, bądź jego części 

w przypadku organizacji imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych.

24. Nadzór nad obiektem oraz kontrolę realizacji zapisów niniejszego regulaminu pełni zarządca obiektu – Kierownik Działu Administracji Terenów Rekreacyjnych, Kierownik/Gospodarz obiektu.

25. Teren obiektu objęty jest monitoringiem wizyjnym.

 

Wszelkie skargi, uwagi i spostrzeżenia prosimy zgłaszać do: 

 

Zarządca obiektu:

 

Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji

43-300 Bielsko-Biała ul. M. Konopnickiej 5

tel.: +48 33 822-18-75 w godz. od 7:00 do 15:00 (pn-pt)

e-mail: sekretariat@bbosir.bielsko.pl

 

Więcej szczegółów o wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych organizowanych na obiektach zarządzanych przez Zarządcę znajdą Państwo na stronie internetowej: 

www.bbosir.bielsko.pl

 

Ważne numery telefonów:

• Straż Miejska 986, 

• Komenda Policji 997,

• Pogotowie Ratunkowe 999, 

• Straż Pożarna 998.

 

 

REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE

 

Regulamin siłowni zewnętrznej:

 

1. Warunkiem korzystania z siłowni jest zapoznanie się z ogólnym regulaminem obiektu oraz poniższym regulaminem i ich przestrzeganie.

2. Urządzenia siłowni są przeznaczone do treningu rekreacyjnego.

3. Osoby korzystające z urządzeń siłowni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

4. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny

skonsultować się z lekarzem.

5. Po zakończeniu ćwiczeń urządzenie, z którego korzysta osoba ćwicząca powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie należy uporządkować.

 

Regulamin boiska “Orlik” ze sztuczną trawą:

 

1. Warunkiem korzystania z boiska jest zapoznanie się z ogólnym regulaminem obiektu oraz poniższym regulaminem i ich przestrzeganie.

2. Osoby korzystające z boiska ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje boiska przyjmuje Dział Organizacji Imprez Zarządcy.

5. Na boisku używamy butów przeznaczonych do nawierzchni syntetycznych – trawiastych.

6. Po zakończeniu gry, boisko powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie należy uporządkować.

 

Regulamin boiska poliuretanowego do siatkówki i koszykówki:

 

1. Warunkiem korzystania z boiska jest zapoznanie się z ogólnym regulaminem obiektu oraz poniższym regulaminem i ich przestrzeganie.

2. Osoby korzystające z boiska ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje przyjmuje Dział Organizacji Imprez Zarządcy. 

5. Na boisku używamy butów przeznaczonych do nawierzchni syntetycznych – poliuretanowych.

6. Po zakończeniu gry, boisko powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie należy uporządkować.

 

Regulamin boiska poliuretanowego do gier zespołowych (piłki ręcznej, koszykówki) pod namiotem: 

 

1. Warunkiem korzystania z boiska jest zapoznanie się z ogólnym regulaminem obiektu oraz poniższym regulaminem i ich przestrzeganie.

2. Osoby korzystające z boiska ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Pierwszeństwo korzystania z boiska mają grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje przyjmuje Dział Organizacji Imprez Zarządcy. 

5. Na boisku używamy butów przeznaczonych do nawierzchni syntetycznych – poliuretanowych.

6. Po zakończeniu gry, boisko powinno być pozostawione w należytym stanie technicznym, a jego otoczenie należy uporządkować.

 

Regulamin kompleksu lekkoatletycznego (bieżnia, skocznia, rzutnia):

 

1. Warunkiem korzystania z bieżni, skoczni i rzutni jest zapoznanie się z ogólnym regulaminem obiektu oraz poniższym regulaminem i ich przestrzeganie.

2. Osoby korzystające z bieżni, skoczni i rzutni ćwiczą na własną odpowiedzialność.

3. Osoby z problemami zdrowotnymi przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo osób biorących udział 

w zajęciach, jak również na bezpieczeństwo osób postronnych korzystających z kompleksu sportowego. 

5. Pierwszeństwo korzystania z bieżni, skoczni i rzutni mają grupy zorganizowane po uprzedniej rezerwacji. Rezerwacje przyjmuje Dział Organizacji Imprez Zarządcy.

6. Do wypożyczenia sprzętu lekkoatletycznego upoważnieni są tylko: nauczyciele, trenerzy lub opiekunowie grupy.

7. Do korzystania z rzutni do pchnięcia kulą uprawnione są tylko grupy zorganizowane pod opieką nauczyciela, trenera i opiekuna grupy.

8. Na bieżni i skoczni używamy tylko butów sportowych dedykowanych do nawierzchni tartanowej.

9. Na bieżni i skoczni dopuszcza się używania butów sportowych z kolcami o długości kolca maksymalnie do 6mm. 

10. Na bieżni i skoczni zabrania się używania innych butów z kolcami np. do biegów przełajowych.

11. O chęci używania butów sportowych z kolcami należy poinformować pracownika obiektu, aby dokonał sprawdzenia długości kolca.

12. Po zakończeniu ćwiczeń, bieżnia, skocznia i rzutnia powinny być pozostawione w należytym stanie technicznym, a ich otoczenie należy uporządkować.