Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies m.in. dla dostosowania treści do indywidualnych potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. W swoim programie możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Domyślnie większość przeglądarek internetowych zapisuje pliki cookies w pamięci urządzenia i takie ustawienie pozwoli Ci w pełni wykorzystać zalety naszej strony www. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Zapoznaj się z polityką prywatnościInformacja o RODO

Zamknij komunikat

Znajdujesz się tutaj: bbosir.bielsko.pl - Regulamin pływalni "Start"

Regulamin pływalni "Start"

REGULAMIN PŁYWALNI „START” w BIELSKU-BIAŁEJ

 

I.CZĘŚĆ OGÓLNA    

 

1. Pływalnia „Start” jest obiektem Gminy Bielsko-Biała, zarządzanym przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. M. Konopnickiej 5, zwanym dalej BBOSiR.

2. Obiekt jest czynny:

Część sportowa w godz. 9:00 do 21:00

Część basenowa w godz. 9.00 do 19.00, w  m-cu lipcu do 15 sierpnia w godz. 9.00 do 20.00

3. Z pływalni mogą korzystać osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.

4. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich.

5. Przed wejściem na teren pływalni należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, oraz bezwzględnie stosować się do jego postanowień w czasie pobytu.

6. Na terenie pływalni czynne są:  

- 2 korty do tenisa ziemnego

- 2 boiska do siatkówki plażowej

- ściana wspinaczkowa

- boisko do streetball'a

- plac zabaw dla dzieci

 Szczegółowe zasady korzystania z obiektów wymienionych w pkt.6 regulowane są przez   

odrębne Regulaminy znajdujące się na terenie pływalni.

7. Na terenie pływalni znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem a nagrania 

z kamer mogą być podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminów i instrukcji.  

8. Kierownictwo pływalni gwarantuje, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.

9. Kluczyki od szafek są wydawane w kasie za ustaloną odpłatnością.

10. Korzystanie z szatni dla osób niepełnosprawnych jest możliwe po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru obsłudze kasy. 

11. Na terenie niecek basenowych obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy: dla kobiet strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy, dla mężczyzn kąpielówki lub spodenki kąpielowe. 

12. Dzieci noszące pieluchy powinny mieć założone jednorazowe pieluchy przeznaczone do kąpieli.

13. Każdy użytkownik zobowiązany jest przed wejściem do niecek basenowych skorzystać 

z natrysków celem umycia ciała i dezynfekcji nóg.

14. Zabrania się korzystania z niecek basenowych osobom, u których występują oznaki zewnętrzne wskazujące na: choroby skóry, otwarte skaleczenia i rany, trudności 

w oddychaniu, zaburzenia równowagi, padaczkę, brak higieny osobistej, agresywne zachowanie.

15. Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z niecek basenowych wyłącznie 

z opiekunem. Bezpłatnie wchodzi na basen opiekun osoby niepełnosprawnej I grupy inwalidzkiej oraz osoby, która w orzeczeniu o inwalidztwie ma przyznaną stałą opiekę drugiej osoby.

16. Korzystający z niecek basenowych są zobowiązani do podporządkowania się poleceniom

 i nakazom Ratowników dyżurnych, ochrony obiektu oraz obsługi BBOSiR.

17. Na terenie całego obiektu zabrania się:

- palenia tytoniu poza miejscem do tego przeznaczonym,

- wnoszenia i spożywania własnych napoi alkoholowych (alkohol zakupiony w punkcie gastronomicznym pływalni można spożywać tylko na terenie tego punktu),

- wnoszenia i używania środków odurzających,

- rozpalania ognisk oraz grilli,

- wprowadzania rowerów, motorowerów i motocykli

- wprowadzania zwierząt, 

- przybywania na terenie poza wyznaczonymi godzinami otwarcia, za wyjątkiem osób do

tego upoważnionych

18. Na terenie niecek basenowych zabrania się:

- biegania i wpychania do wody innych użytkowników, a także dopuszczania się wszelkich zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych,

- spożywania napoi alkoholowych, palenia tytoniu oraz używania innych środków odurzających,

- przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków,

- posiadania w wodzie ostrych przedmiotów (zegarków, bransoletek i innej biżuterii),

- wszczynania fałszywych alarmów,

- zanieczyszczania wody basenowej,

- niszczenia wyposażenia,

- wnoszenia opakowań szklanych.

19. Pracownicy służb ochrony oraz pracownicy BBOSiR upoważnieni są do kontroli wnoszonych plecaków, toreb itp. Znaleziony alkohol będzie konfiskowany do depozytu 

i wydawany przy wyjściu z pływalni. 

20. Osoby nieprzestrzegające postanowień niniejszego regulaminu oraz naruszające porządek publiczny mogą zostać ukarane przez upoważnione do tego celu służby w myśl artykułu 51 Kodeksu Wykroczeń oraz zostać usunięte z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.

21. Korzystający ze zjeżdżalni podlegają dodatkowo odrębnym regulaminom lub instrukcjom, umieszczonym przy tym urządzeniu.

22. Wszelkie skaleczenia, urazy osoba pokrzywdzona ma obowiązek zgłosić niezwłocznie do ratowników lub personelu obiektu. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.

23. Umieszczanie reklam, ogłoszeń oraz przeprowadzanie akcji promocyjnych na terenie obiektu możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu formy, lokalizacji oraz czasu trwania ekspozycji.

24. Rzeczy znalezione na terenie obiektu należy przekazać personelowi. Personel wydaje rzeczy znalezione po identyfikacji ich przez właściciela w okresie do trzech tygodni od daty pozostawienia.

25. Wnioski oraz ewentualne skargi należy zgłaszać w kasie pływalni. 

 

II. GRUPY ZORGANIZOWANE 

 

Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni na następujących zasadach:

1.Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej jednego opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu. 

2. Opiekunowie grup zobowiązani są przebrać się w strój kąpielowy.

3. Opiekun grupy po wejściu na teren pływalni zobowiązany jest skontaktować się z dyżurującym ratownikiem celem ustalenia zasad kąpieli.  

4. Wychowawcy oraz opiekunowie grup zorganizowanych mają obowiązek zapewnienia właściwej opieki uczestnikom znajdującym się pod ich nadzorem.   

5. Do obowiązków opiekuna grupy należy w szczególności:

    - załatwienie wszelkich formalności związanych z wejściem grupowym,  

    - przypomnienie grupie o zasadach korzystania z sanitariatów i toalet,

    - przed wejściem do niecki basenowej dopilnowanie starannego umycia ciała pod natryskiem,

    - zgłoszenie ratownikowi faktu wprowadzenia grupy do wody oraz odprawa grupy przez ratownika,

    - kontrola zachowania grupy w czasie pobytu na pływalni,

    - sprawdzenie stanu liczebnego grupy przed zajęciami i po zajęciach.

 

III. ODPŁATNOŚĆ    

 

 1.Opłata za bilety pobierana jest z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.  

 2.Faktury za usługi świadczone przez pływalnię można otrzymać w kasie, na podstawie przedłożonych paragonów fiskalnych, w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi.

 3.Zakup biletu upoważnia tylko do jednorazowego wejścia na pływalnię.

 

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

     

 1.Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z pływalni, wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia pomieszczeń, sprzętu czy urządzeń, odpowiedzialność ponoszą użytkownicy, a w przypadku osób niepełnoletnich ich rodzice lub opiekunowie.    

 2.Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia (w szafkach basenowych) lub zagubione na terenie obiektu przedmioty, w tym wartościowe.  

 3. Pływalnia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie strojów kąpielowych na terenie obiektu.  

 4.Zakup biletu wstępu na teren pływalni traktowany jest jako zapoznanie się i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.